Pozwolenia

Na które prace potrzebujemy zgłoszenia a które wymagają pozwolenia na budowe?

Pozwolenie na budowę                                                                                                            Zgłoszenie

likwidacja otworów okiennych lub umieszczanie nowych wymiana okien
zmiana lub wymiana konstrukcji dachu zmiana pokrycia dachowego
przebudowa stropu i ścian nośnych przebudowa ścianek działowych
zmiana elewacji, której nowy wygląd będzie odbiegać od otaczającej zabudowy remontowanie elewacji
wymiana zewnętrznych przyłączy wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.
wymiana przewodów gazowych, a także zmiany miejsca gazomierza lub kuchenki gazowej;
ocieplenia budynku
budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
montaż krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
montaż urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
montaż urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na obiektach budowlanych

Więcej ograniczeń mają osoby wynajmujące mieszkania oraz mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie można samemu rozpocząć prac. Swoje plany trzeba zgłosić do właściciela budynku (spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub gminy)  oraz starosty. Często trzeba uzyskać ich zgodę.

Pozwolenia na budowę wymagają jakiekolwiek remonty zabytków (kamienice, dworki, pałace) oraz prace prowadzone przy renowacji domu. Wszelkie plany w tym przypadku należy zgłosić w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Część większych zmian wymaga ubiegania o pozwolenie na budowę, część jedynie złożenia zgłoszenia.

 

http://www.remontzpomyslem.pl